GRAAFINEN SUUNNITTELU

Ensimmäisen tutkintoni graafiselta osastolta tein aikana, jolloin maskikalvot paikkasivat käsin asemoituja filmejä ja pdf-tiedostosta puhuttiin elektronisena tulosteena. Kahdessakymmenessä vuodessa on kiistatta tapahtunut paljon, mutta jonkinlainen ymmärrys alan lähihistoriasta konkretisoi työvaiheita vielä tänäänkin.

Graafikkona luon asiakkaan toiveiden perusteella alusta asti uutta, tai rakennan aineistoja olemassa oleviin oheistuksiin nojautuen. Ymmärrän erilaisten aineistojen vaatimuksia, joten kauttani on mahdollista saada materiaalit sekä painovalmiina, että nettiä ajatellen. Suunnittelutyöhön on mahdollista sisällyttää myös kuvituksia, sekä erilaisten tekstien pientä sujuvoitusta tai muuta toimitustyötä.

Tiedon visualisointi, taitot, graafinen suunnittelu ja ohjeistukset, verkkosivujen ulkoasu, pienet ja suuret painotuotteet, nettibannerit, ym.

Paitsi graafikko, myös kuvittaja ja kuvataiteilija.

Valikoima työnäytteitä